3 tunnikava

1. tund – Infootsing Legend Õpilased on ikka huvitatud häkkimisest, seega hakkame tunnis häkkeriteks. Mida teevad häkkerid? Murravad kellegi arvutisse või kontole lihtsalt sisse ja varastavad infot? Vale. Iga õige häkker alustab info kogumisest kellegi või millegi kohta. Tunni eesmärk on tutvustada õpilasti otsingumootorite kasutamise võtetega (jutumärgid, + ja – ning site:) ning ühe võrguhügieeni… Read More »

Informaatikaõppe ainekava

Ainekava on 7. klassile ning selle üldeesmärk on suurendada õpilaste digipädevust kahes võtmevaldkonnas – arvuti kasutamine õppetöös ja turvaline käitumine Internetis. Ametlikult selles koolis arvutitunde pole ning kogu digipädevuse õpetamine on aineõpetajate õlul. Klassi lastevanemate hinnangul sellest pole aga piisanud ning see ainekava on eelkõige mõeldud süstemaatilisemaks lünkade täitmiseks. Õppe-eesmärgid Peamiselt telefoni ja tahvli kaudu… Read More »

Ainekavade võrdlus

Valisin võrdluseks juhuslikult välja kaks informaatika ainekava – Palade Põhikooli arvutiõpetuse e. informaatika ainekava ja Mooste Põhikooli informaatika õppekava. Eesmärgid Mõlemas ainekavas on 4 punktiline eesmärkide osa, mis on koopia riiklikust põhikooli õppekavast. Õpitulemused Palade Põhikooli ainekavas on õpitulemused toodud iga klassi kohta eraldi (4.-9. klass), tulemused on eakohased (läbivad teemad spiraalina) tegevuslikud ja mõõdetavad.… Read More »

Wolfram Alpha ülevaade

Selle ülesande jaoks vaatasin üle paljude aastate üle kuidas on arenenud Wolfram Alpha platvorm. Kui see kümnendi eest turule tuli, olin sellest päris korralikult vaimustuses, kuid see lahtus aastate jooksul. Vaataks nüüd seda pisut teisest – õpetaja vaatenurgast. Wolfram Alpha on 2009. a turule tulnud faktimootor, mille taga oli algselt peamiselt Wolfram Mathematica platvorm. Visioon… Read More »

Canvas LMS tutvustus

Tegin esmatutvuse Canvas õppeinfosüsteemiga – tegin tasuta konto Canvase majutusse ning paigaldasin Androidi äpid. Mul on hetkel koolis anda ainult üks kursus, mis jaguneb 50/50 kontakttundide ja iseseisva töö vahel. Testimiseks sisestasin selle ajakava ja natuke materjale Canvasesse ning üritasin loogikas kokkupuutepunkte leida. Canvase rõhuasetused paistavad olevat väga tugevalt online koostöö ja hindamise juures. Esimese… Read More »

Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

Kõigepealt vabandused – ülesandes oli küll kirjas, et mõned peatükid võib vahele jätta, sest tegemist on ajalooga, kuid just need olid minu jaoks kõige huvitavamad. Midagi pole teha, mulle meeldib ajalugu ja ma arvan, et sellel on meile palju õpetada. Artikkel annab ülevaate kümnendi tagusest õpitarkvara seisust ning tollasest tulevikuvisioonist. Õpikeskkonnad jaotatakse laias laastuks kaheks… Read More »

Haridustehnoloogia ajalugu

Ajalugu on huvitav. Juba alates enda kooliajast olen ma mõelnud, et miks ei võiks paljusid asju õpetada läbi ajaloo? Just ajalugu loob tihti faktiteadmistele need õiged seosed – miks asjad on just sellised nagu nad on? Miks me näiteks ei õpeta koolides matemaatikat läbi ajaloo?

Õpileping

“Õpikeskkonnad ja -võrgustikud” kursuse läbimiseks sõlmin iseendaga alljärgneva õpilepingu: Teema Olen mõnede avatud õpikeskkondadega kokku puutunud ainult õppija poolelt (erinevate ülikoolide avatud õpe jms) ning pedagoogi vaade puudub mul täiesti. Soov on saada süstemaatiline ülevaade õpikeskkondadest ning tutvuda nende kasutamisega mitte niivõrd tehnilisest kui pedagooglisest küljest. Isiklik huvi on saada tulevikus kasutatavaid ideid, mida eelkõige… Read More »